Аналіз відповідності Ліцензійним умовам закладу охорони здоров’я

вартість18'600грн.

1. Аналіз відповідності Ліцензійним умовам закладу охорони здоров’я, зокрема щодо:

 • оформлення вивіски на фасаді будівлі;
 • назв кабінетів;
 • режиму використання приміщень (кабінетів) та їх відповідності ДБН;
 • оформлення куточку споживача;
 • наявності умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • відповідності керівника закладу охорони здоров’я єдиним кваліфікаційним вимогам;
 • атестації медичних працівників та їх відповідності єдиним кваліфікаційним вимогам;
 • проходження медичними працівниками обов’язкових медичних оглядів та профілактичних щеплень;
 • порядку видачі листків непрацездатності;
 • наявності, доступності та укомплектованості аптечок для надання невідкладної медичної допомоги;
 • одержання інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, знеболення та лікування;
 • обов’язкового страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ під час виконання ними професійних обов’язків;
 • дотримання вимог щодо ведення первинної облікової документації та статистичної звітності;
 • дотримання правил виписування рецептів;
 • своєчасності повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
 • наявності документів, які подавались для отримання ліцензії, та достовірності зазначених в них відомостей;
 • наявності свідоцтва про атестацію лабораторії (за наявності в структурі закладу охорони здоров’я КДЛ);
 • укомплектованості закладу охорони здоров’я медичними працівниками відповідно до заявлених спеціальностей;
 • відповідності оснащення закладу охорони здоров’я виробами медичного призначення, обладнанням та інструментарієм згідно з табелями оснащення та наявності переліку такого обладнання;
 • відповідності оснащення закладу охорони здоров’я м’яким інвентарем згідно з табелями оснащення;
 • державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, що використовуються у медичній практиці;
 • дотримання законодавства з питань охорони праці;
 • наявності погоджених локальних клінічних протоколів;
 • дотримання вимог професійної етики та деонтології;

2. Складання звіту з пропозиціями щодо усунення недоліків, виявлених в ході аналізу відповідності законодавству внутрішніх документів та відповідності закладу охорони здоров’я Ліцензійним умовам.

Медичний аудит