Що це?

Послуга "Медичний StartUp" передбачає комплексну розробку пакету внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, які регламентують функціонування закладу охорони здоров'я або фізичної особи - підприємця.

Навіщо це мені?

По-перше, слід пом'ятати, що системне документальне забезпечення організації бізнесу - це запорука його успішності.

По-друге, слід прислухатися до прислів'я "все добре доки все добре". У випадку позаштатної ситуації визначити відповідальних за певні негативні наслідки без належним чином оформлених документів майже неможливо.

Хто контролює?

Наявність та якість (повнота, актуальність, достовірність) внутрішніх організаційно-розпорядчих документів контролюється, зокрема, підрозділами МОЗ України при:

  • плановій перевірці дотримання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження медичної практики;
  • позаплановій перевірці  суб'єкта господарювання за скаргою пацієнта;
  • проходженні акредитації закладом охорони здоров'я.

Коли краще скористатися послугою?

Найбільш правильною з точки зору організації бізнесу є ситуація, коли документи готові на момент початку функціонування закладу, але нічого не заважає привести пакет внутрішніх документів у відповідність до вимог чинного законодавства на будь-якому етапі роботи.

Який обсяг роботи?

В середньому обсяг робіт складає приблизно 250 номенклатурних одиниць документів, що в перерахунку на трудові витрати дорівнює 400 людино-годин.

Яка вартість послуг?

Вартість послуг для фізичних осіб-підприємців складає від 10 000 гривень, для юридичних осіб від 16 000 гривень і визначається індивідуально в залежності від виду закладу охорони здоров'я та специфіки його діяльності.