Що це?

Акредитація – це офіційне визнання державою наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Хто підлягає акредитації?

Акредитації підлягають заклади охорони здоров’я, створені юридичними особами, незалежно від форми власності, на добровільних засадах.
Фізичні особи – підприємці, що провадять приватну медичну практику, акредитації не підлягають.

Коли потрібно проходити акредитацію?

Перша акредитація закладу може проводитись одразу після отримання ліцензії на медичну практику, наступні акредитації зазвичай проводяться кожні три роки.

Навіщо проходити акредитацію?

1. Відсутність акредитаційного сертифікату може бути перешкодою при обчисленні працівникам спеціального стажу органами Пенсійного фонду України.
2. Відсутність акредитаційного сертифікату може бути перешкодою для співпраці з більшістю страхових компаній.
3. Певний перелік медичних втручань (наприклад, лікування катаракти, переривання вагітності) можливий тільки в акредитованих закладах охорони здоров’я.
4. Видавати листки непрацездатності можуть тільки акредитовані заклади охорони здоров’я.

Хто проводить акредитацію?

Головна акредитаційна комісія при МОЗ України проводить акредитацію закладів державної форми власності, комунальної форми власності, що надають третинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають вторинну та третинну медичну допомогу. Акредитаційні комісії при облдержадміністраціях проводять акредитацію закладів комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають первинну медичну допомогу.

Які етапи проходження акредитації?

1. Подання заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я до відповідної акредитаційної комісії.
2. Позитивний розгляд заяви та  формування експертної групи для проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації.
3. Проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації експертною групою та складання експертного висновку.
4. Затвердження експертного висновку Головною акредитаційною комісією МОЗ України та присвоєння наказом МОЗ України відповідної акредитаційної категорії.
5. Друк акредитаційного сертифікату.

Який строк проходження акредитації?

Загальний строк проведення акредитації закладу охорони здоров’я не повинен перевищувати три місяці.

Яка вартість акредитації?

Адміністративна послуга з проведення акредитації закладу охорони здоров’я є безкоштовною.

Які саме послуги для проходження акредитації пропонуються?

1. Підготовка первинного пакету документів та заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я. 2. Аналіз відповідності законодавству внутрішніх документів та, за необхідності, їх розробка (доробка, вдосконалення тощо). 3. Супровід при проведенні експертами МОЗ України експертної оцінки відповідності закладу охорони здоров’я стандартам акредитації та складанні експертного висновку.