Ви прийняли рішення провадити приватну медичну практику.
Що потрібно знати та які кроки зробити?

Крок 1.

Оцінити власні можливості.

Медична практика є специфічним видом дільності, що відповідно до Закону України “Про ліцензування  видів господарської діяльності” підлягає ліцензуванню. За провадження медичної практики без отримання ліцензії чинним законодавством передбачено адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність.

Для суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику, встановлюються певні загальні вимоги, що встановлено Ліцензійними умовами, та спеціальні щодо:

а) приміщень, в яких провадиться медична практика:

  • ДБН В.2.2-10-2001 поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків. Вимоги ДБН є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

б) персоналу, який провадить медичну практику:

в) обладнання, за допомогою якого провадиться медична практика, зокрема:

Ознайомившись з даними документами Ви дійдете висновку, чи відповідають Ваші бажання Вашим можливостям, якщо так – переходимо до Кроку 2.

NB! Будьте відповідальні! Не зважаючи на декларативний (такий, що не потребує документального підтвердження) характер надання відомостей щодо приміщення, персоналу та обладнання суб’єкта, що має намір отримати ліцензію, надання неправдивих або викривлених даних є вкрай небажаним та зазвичай призводить до анулювання ліцензії. Крім того, за надання таких даних передбачена адміністративна відповідальність.

Крок 2.

Вибрати організаційно-правову форму господарювання.

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку.

Тобто перед суб’єктом стає вибір: або зареєструвати юридичну особу та створити при ній заклад охорони здоров’я, або зареєструватися як фізична особа – підприємець.

На цей вибір в контексті Ліцензійних умов, а також податкового законодавства, впливатимуть ряд чинників, зокрема, чи планується найм лікарів, якщо так – яких і скільки; який обсяг операцій планується; чи відповідає головний лікар закладу кваліфікаційним вимогам тощо.

NB! Новими Ліцензійними умовами запроваджено певні вимоги до назви юридичної особи, що створює заклад.

Крок 3.

Підготовка документів для реєстрації в МОЗ України

Суб’єкт зареєстрований, далі необхідно підготувати заяву на отримання ліцензії на медичну практику та документи, що додаються до неї.

Відповідно до Ліцензійних умов до Ліцензійної комісії МОЗ України необхідно подати:

1. Заяву встановленого зразка;

2. Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;

NB! Будь-яких інструкцій чи методичних рекомендацій щодо порядку заповнення зазначених Відомостей не існує, тому на практиці досить часто виникає ситуація, коли Ваше бачення того, що саме повинен містити той чи інший розділ Відомостей, не співпадає з баченням експерта Ліцензійної комісії, який розглядає Вашу справу. У цьому випадку Ваша заява буде залишена без розгляду на підставі невідповідності доданих до заяви документів Ліцензійним умовам, крім того, з тексту викладених у листі підстав для залишення заяви без розгляду переважно не зрозуміло, які саме допущені помилки та яким саме чином іх потрібно усунути.

3. Довіреність на право представляти інтереси заявника в МОЗ України, якщо заява подається не особисто заявником. (оформлена нотаріально, якщо заявник фізична особа, або на бланку заявника, якщо заявник юридична особа).

Крім цього, в процесі реєстрації буде потрібно заповнити опис документів.

Крок 4.

Реєстрація заяви про видачу ліцензії на медичну практику та доданих документів в МОЗ України.

Документи готові, далі їх потрібно зареєструвати для рогляду Ліцензійною комісією МОЗ України.

Реєстрація проводиться у Центрі адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно» за адресою м. Київ, вул. Смоленська, 10 (р-н ст. М “Шулявська”) в робочі дні з 9:00 до 17:00 (перерва 13:00-14:00). Реєстрація проводиться особисто, уповноваженою особою або поштовим відправленням.

Крок 5.

Отримання рішення за результатами розгляду заяви.

Протягом десяти робочіх днів з моменту реєстрації ліцензійної справи Ліцензійною комісією МОЗ України приймається рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії у випадку, якщо заявник визнаний таким, що не відповідає Ліцензійним умовам, виявленені недостовірні дані тощо).

Результати розгляду заяв публікуються на офіційному сайті МОЗ України (https://moz.gov.ua/prijnjati-rishennja) протягом 1 (по закону) – 10 (на практиці) днів після засідання Ліцензійної комісії.

Крок 6.

Оплата за ліцензію.

Ваша заява розглянута, та за результатами розгляду прийнято рішення про видачу ліцензії.

Далі необхідно сплатити до місцевого бюджету плату за видачу ліцензії. Код бюджетної класифікації доходів за цим платежем: 22011800 “Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності”, номер казначейського рахунку потрібно з’ясувати або скористувавшись нашими посиланнями на реквізити рахунків Державної казначейської служби у розрізі регіонів (завантажити файл з реквізитами Вашого регіону, вибрати район, знайти відповідні реквізити за ККД 22011800 та кодом відомчої ознаки 18), або звернутись до Вашого місцевого казначейства.

Сума плати за видачу ліцензії дорівнює прожитковому мінімуму для працездатної особи на дату прийняття рішення про видачу ліцензії (станом на 01 січня 2020 року – 2 102,00 грн.)

Обов’язку ліцензіата повідомляти МОЗ України про внесення плати за видачу ліцензії немає, але бажано копію платіжного доручення або квитанції з відміткою банку у будь-який зручний спосіб (особисто, кур’єром, поштою) передати до МОЗ України

NB! У випадку не внесення плати за ліцензію протягом 10 днів з дати винесення рішення про видачу ліцензії, орган ліцензування повинен анулювати таке рішення. Але на практиці такого не відбувається.

Крок 7.

Отримання ліцензії.

З 01.01.2017 ліцензії на паперових носіях не друкуються. Відповідно до Закону Про ліцензування ліцензією є відповідний запис в ЄДР. 

Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VІІІ “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, положення якого спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг, як відкритість та прозорість, оперативність та своєчасність, раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, доступність та зручність для суб’єктів звернень, внесено зміни, зокрема, до Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, що набули чинності 1 січня 2017 року, та встановлюють нові підходи до регулювання правовідносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, а саме:

  • скасовується оформлення ліцензії, як документа у паперовій формі, та передбачається засвідчення факту видачі ліцензії шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з цього реєстру, яка видається суб’єкту господарювання безоплатно;
  • скасовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувача ліцензії чи ліцензіата про прийняті ним рішення (зокрема, про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) та передбачається оприлюднення цих рішень на порталі електронних сервісів.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до кожного суб’єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться:

1. вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;

2. найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;

3. дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала;

4. відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

5. зміни відомостей, що пов’язані з зміною інформації про ліцензіата, які були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

6. підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;

7. інші дані, передбачені положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації щодо ліцензування.

АЛЕ…

Оскільки протягом 2017 року в ЄДР не реалізовано механізм наповнення та відображення інформації про ліцензіатів, ліцензією негласно прийнято вважати публікацію на сайті МОЗ України рішення про видачу ліцензії певному ліцензіату.

Якщо ж Вас спіткала невдача і отримати позитивного рішення не вдалося, тоді Вам слід:

  • або самостійно повторити Крок 3 та Крок 4 з урахуванням зауважень МОЗ України (якщо Вам зрозумілий зміст цих зауважень);
  • або, якщо Ви вважаєте винесене рішення неправомірним, таке рішення слід оскаржити в адміністративному чи судовому порядках;
  • або доручити підготувати Ваші документи та оформити ліцензію професіоналам.
Сподіваємося, що наведені тут практичні поради стануть Вам у нагоді, та щиро бажаємо успіхів!