Перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики проводяться відповідно до вимог:

Перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики