Вартість 60'000грн.

1. Інформування Замовника засобами e-mail (факсу, телефону тощо) щодо переліку обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я, в т.ч. рекомендацій щодо їх заповнення, пояснень щодо окремих питань, зразків заповнення заяви та ін.;

2. Консультації з поточних питань в процесі заповнення заяви та підготовки документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я;

3. Надання зразків документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я;

4. Перевірка повноти та правильності заповнення (оформлення, посвідчення тощо) документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я, їх аналіз на предмет наявності зауважень і недоліків та повідомлення Замовника про необхідність їх усунення;

5. Складання протоколу самоакредитації закладу;

6. Реєстрація справи в Головній акредитаційній комісії МОЗ України;

7. Інформування Замовника про прийняття Головною акредитаційною комісією заяви про акредитацію закладу охорони здоров’я до розгляду та направлення розпорядження Акредитаційній комісії при Управлінні охорони здоров’я відповідної обласної державної адміністрації щодо формування експертної групи та проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації;

8. Перевірка відповідності (аналіз/розробка/доробка документів, що підтверджують відповідність) стандартам акредитації лікувально-профілактичних закладів, зокрема:

 • статуту юридичної особи;
 • положення про заклад охорони здоров’я;
 • положення про відокремлені підрозділи закладу охорони здоров’я;
 • положення про Медичну раду при закладі охорони здоров’я;
 • положення про внутрішній контроль якості надання медичної допомоги та критерії її оцінки;
 • штатного розпису;
 • правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • положення про комісію з трудових спорів;
 • колективного договору;
 • інструкції з діловодства;
 • номенклатури справ;
 • норм робочого часу;
 • переліку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці;
 • стандартів сестринського (медичного) догляду та системи оцінки якості їх виконання;
 • правил та інструкцій виконання маніпуляцій і процедур;
 • посадових інструкцій лікарям;
 • інструкцій молодшим спеціалістам з медичною освітою;
 • інструкції про порядок дій при невідкладних станах та отруєннях;
 • правил миття й знезараження рук;
 • порядку надання інформації про пацієнта;
 • порядку взаємодії структурних підрозділів між собою та з іншими закладами охорони здоров’я;
 • правил перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
 • регламентів використання мийних та дезінфекційних засобів;
 • положення про комісію з інфекційного контролю;

9. Виїзд фахівців Виконавця за місцезнаходженням закладу охорони здоров’я Замовника з метою визначення ступеня готовності до експертної оцінки відповідності закладу охорони здоров’я стандартам акредитації (перевірки укомплектованості пакетів документів, що підтверджують відповідність закладу охорони здоров’я стандартам акредитації);

10. Здійснення консультування Замовника засобами електронного та телефонного зв’язку під час здійснення фахівцями (експертами) МОЗ України (ГУОЗ) експертної оцінки відповідності закладу охорони здоров’я стандартам акредитації;

11. Інформування Замовника про прийняття Головною акредитаційною комісією МОЗ України рішення про присвоєння акредитаційної категорії закладу охорони здоров’я;

12. Отримання акредитаційного сертифікату закладу охорони здоров’я та направлення його Замовнику.

Варіант перший

вартість 10'000грн.

1. Інформування Замовника засобами e-mail (факсу, телефону тощо) щодо переліку обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я, в т.ч. рекомендацій щодо їх заповнення, пояснень щодо окремих питань, зразків заповнення заяви та ін.;

2. Консультації з поточних питань в процесі заповнення заяви та підготовки документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я;

3. Надання зразків документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я;

4. Перевірка повноти та правильності заповнення (оформлення, посвідчення тощо) документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я, їх аналіз на предмет наявності зауважень і недоліків та повідомлення Замовника про необхідність їх усунення;

5. Складання протоколу самоакредитації закладу;

6. Реєстрація справи в Головній акредитаційній комісії МОЗ України;

7. Інформування Замовника про прийняття Головною акредитаційною комісією заяви про акредитацію закладу охорони здоров’я до розгляду та направлення розпорядження Акредитаційній комісії при Управлінні охорони здоров’я відповідної обласної державної адміністрації щодо формування експертної групи та проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації.