Ці Критерії встановлюють показники досягнення закладом охорони здоров'я (далі - заклад) стандартів акредитації при проведенні експертної оцінки відповідності закладу зазначеним стандартам з метою подальшого визначення акредитаційної категорії або відмови в акредитації закладу.

Критерій - це показник, який обраховується у відсотках як співвідношення набраної закладом суми до максимально можливої суми балів при оцінюванні досягнення стандартів.

Згідно з набраним відсотковим критерієм відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища) або про відмову в цьому.

Визначення акредитаційних категорій:

1. Заклади, що надають первинну медичну допомогу:
  • вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить  від 90 до 100% від максимально можливого;
  • першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить  від 80 до 89% від максимально можливого;
  • другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить  від 70 до 79% від максимально можливого.
2. Заклади, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу:
  • вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить  від 90 до 100% від максимально можливого (за умови наявності сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000);
  • першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 85 до 100% від максимально можливого;
  • другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 70 до 84% від максимально можливого.

Підставою для відмови в акредитації закладу є недосягнення ним рівня індексу безпеки (мінімальний рівень критерію акредитації, який визначає можливість подальшого провадження діяльності закладом), який становить 69% критерію включно.

advanced divider