1. Авіаційна та космічна медицина
 2. Акушерство і гінекологія
 3. Алергологія
 4. Анестезіологія
 5. Бактеріологія
 6. Вірусологія
 7. Гастроентерологія
 8. Гематологія
 9. Генетика лабораторна
 10. Генетика медична
 11. Геріатрія
 12. Гігієна дітей та підлітків
 13. Гігієна праці
 14. Гігієна харчування
 15. Дезінфекційна справа
 16. Дерматовенерологія
 17. Дитяча алергологія
 18. Дитяча анестезіологія
 19. Дитяча гастоентерологія
 20. Дитяча гематологія
 21. Дитяча гінекологія
 22. Дитяча дерматовенерологія
 23. Дитяча ендокринологія
 24. Дитяча імунологія
 25. Дитяча кардіоревматологія
 26. Дитяча неврологія
 27. Дитяча нефрологія
 28. Дитяча онкологія
 29. Дитяча ортопедія і травматологія
 30. Дитяча отоларингологія
 31. Дитяча офтальмологія
 32. Дитяча патологічна анатомія
 33. Дитяча психіатрія
 34. Дитяча пульмонологія
 35. Дитяча стоматологія
 36. Дитяча урологія
 37. Дитяча фтизіатрія
 38. Дитяча хірургія
 39. Дитячі інфекційні хвороби
 40. Дієтологія
 41. Ендокринологія
 1. Ендоскопія
 2. Епідеміологія
 3. Загальна гігієна
 4. Загальна практика – сімейна медицина
 5. Імунологія
 6. Інфекційні хвороби
 7. Кардіологія
 8. Клінічна біохімія
 9. Клінічна імунологія
 10. Клінічна лабораторна діагностика
 11. Комбустіологія
 12. Комунальна гігієна
 13. Лабораторна імунологія
 14. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
 15. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
 16. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
 17. Лікувальна фізкультура
 18. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
 19. Медицина невідкладних станів
 20. Медична психологія
 21. Мікробіологія і вірусологія
 22. Наркологія
 23. Народна та нетрадиційна медицина
 24. Неврологія
 25. Нейрохірургія
 26. Неонатологія
 27. Нефрологія
 28. Онкогінекологія
 29. Онкологія
 30. Онкоотоларингологія
 31. Онкохірургія
 32. Організація і управління охороною здоров’я
 33. Ортодонтія
 34. Ортопедична стоматологія
 35. Ортопедія і травматологія
 36. Отоларингологія
 37. Офтальмологія
 38. Паразитологія
 39. Патологічна анатомія
 40. Педіатрія
 41. Підліткова терапія
 1. Проктологія
 2. Променева терапія
 3. Професійна патологія
 4. Психіатрія
 5. Психотерапія
 6. Психофізіологія
 7. Пульмонологія
 8. Радіаційна гігієна
 9. Радіологія
 10. Радіонуклідна діагностика
 11. Ревматологія
 12. Рентгенологія
 13. Рефлексотерапія
 14. Санологія
 15. Сексопатологія
 16. Спортивна медицина
 17. Стоматологія
 18. Судинна хірургія
 19. Суднова медицина
 20. Судово-медична гістологія
 21. Судово-медична експертиза
 22. Судово-медична імунологія
 23. Судово-медична криміналістика
 24. Судово-медична токсикологія
 25. Судово-медична цитологія
 26. Судово-психіатрична експертиза
 27. Сурдологія
 28. Терапевтична стоматологія
 29. Терапія
 30. Токсикологія
 31. Торакальна хірургія
 32. Трансплантологія
 33. Трансфузіологія
 34. Ультразвукова діагностика
 35. Урологія
 36. Фізіотерапія
 37. Фтизіатрія
 38. Функціональна діагностика
 39. Хірургічна стоматологія
 40. Хірургія
 41. Хірургія серця і магістральних судин

Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою

 1. Лікувальна справа.
 2. Лікувальна справа (невідкладні стани).
 3. Медико-профілактична справа.
 4. Санологія.
 5. Лабораторна справа (клініка).
 6. Лабораторна справа (гігієна).
 7. Лабораторна справа (патологія).
 1. Акушерська справа.
 2. Сестринська справа.
 3. Сестринська справа (операційна).
 4. Медична статистика.
 5. Рентгенологія.
 6. Стоматологія.
 7. Ортопедична стоматологія.