(в дужках вказано бал в форматі “невідповідність-мала відповідність-часткова відповідність-відповідність”)

1. Управління закладом

1.1. Наявність рішення про створення закладу (0-0-0-3)

1.2. Наявність та відповідність законодавству затвердженого статуту закладу (0-0-2-5)

1.3. Наявність затвердженого положення про заклад (0-0-2-5)

1.4. Наявність довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (0-0-0-3)

1.5. Наявність ліцензій, що забезпечують здійснення діяльності закладу відповідно до профілю та завдань, які передбачені законодавством (0-0-0-10)

1.6. Дотримання кваліфікаційних вимог до керівника закладу (0-0-0-5)

1.7. Наявність затвердженої структури закладу (0-0-2-5)

1.8. Наявність та відповідність затвердженого штатного розпису закладу (0-0-5-10)

1.9. Наявність затверджених довго- та короткотривалих планів заходів щодо діяльності закладу з відміткою про виконання та документальним підтвердженням (0-0-1-3)

1.10. Наявність затверджених та запроваджених правил внутрішнього трудового розпорядку (0-0-0-3)

1.11. Наявність положення про комісію з трудових спорів (0-0-0-3)

1.12. Наявність колективного договору (0-0-0-3)

1.13. Наявність затвердженої інструкції з діловодства та її дотримання (0-0-2-3)

1.14. Наявність затвердженої номенклатури справ (0-0-0-3)

1.15. Дотримання кваліфікаційних вимог до головної медичної сестри закладу (0-0-0-3)

1.16. Наявність у закладі затверджених стандартів сестринського (медичного) догляду і системи оцінки якості їх виконання (0-0-1-3)

1.17. Здійснення головною медичною сестрою контролю за дотриманням стандартів сестринського (медичного) догляду (0-0-0-3)

1.18. Наявність затверджених правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур (0-0-1-3)

1.19. Проведення регулярних занять з молодшим медичним персоналом щодо правил догляду за хворими (0-0-1-3)

1.20. Забезпечення закладу нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу (0-0-0-5)

1.21. Наявність у закладі відповідальної особи з питань консультування і тестування на ВІЛ (0-0-0-5)

1.22. Наявність документального підтвердження проходження особою, відповідальною у закладі за консультування і тестування на ВІЛ, курсів ТУ з питань консультування і тестування на ВІЛ (0-0-0-5)

1.23. Забезпеченість закладу швидкими тестами на ВІЛ (0-0-0-5)

1.24. Наявність у закладі умов для забору та транспортування біологічного матеріалу для діагностики ВІЛ/СНІДу (0-0-0-5)

1.25. Наявність у закладі умов для проведення екстреної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ медичним працівникам та населенню (0-0-5-10)

1.26. Забезпечення надання ВІЛ-інфікованим особам паліативної, у тому числі хоспісної допомоги (0-0-0-5)

1.27. Наявність у закладі умов для проведення замісної підтримувальної терапії (0-0-0-5)

1.28. Наявність угоди про співпрацю з громадськими організаціями, які працюють у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу (0-0-0-5)

1.29. Наявність у закладі фармакотерапевтичної комісії з провізором клінічним або іншою уповноваженою особою з питань забезпечення закладу лікарськими засобами у її складі (0-0-3-5)

2. Кадри

2.1. Укомплектованість закладу лікарями (0-0-1-3)

2.2. Укомплектованість закладу молодшими працівниками з медичною освітою (0-0-1-3)

2.3. Дотримання вимог щодо атестації медичних працівників (0-0-2-5)

2.4. Забезпечення закладу нормативно-правовими актами з питань трудового законодавства тощо та наявність доступу до електронних баз та інформаційних ресурсів (0-0-2-3)

2.5. Дотримання трудового законодавства з питань прийому на роботу та допуску до медичної практики медичних працівників (0-0-0-5)

2.6. Дотримання законодавства щодо звернень громадян (0-0-0-3)

2.7. Дотримання штатного розпису (0-0-0-3)

2.8. Дотримання вимог законодавства щодо ведення трудових книжок працівників (0-0-0-3)

2.9. Дотримання вимог законодавства щодо ведення особових справ (0-0-0-3)

2.10. Наявність плану роботи відділу кадрів з відмітками про виконання (0-0-0-3)

2.11. Наявність щорічної статистичної звітності про медичні кадри
(ф. № 17) (0-0-0-3)

2.12. Наявність затверджених планів підвищення кваліфікації співробітників з відмітками про виконання (0-0-0-3)

2.13. Наявність сформованого кадрового резерву на посаду керівника закладу (крім закладів приватної форми власності) (0-0-0-3)

2.14. Наявність сформованого кадрового резерву на керівні посади закладу (крім закладів приватної форми власності) (0-0-0-3)

2.15. Проведення  навчань (семінарів) з працівниками закладу щодо правової освіти (0-0-0-3)

2.16. Наявні затверджені у встановленому порядку посадові інструкції для працівників закладу (0-2-3-20)

2.17. Наявність документального підтвердження ознайомлення персоналу з посадовими інструкціями (0-1-2-3)

2.18. Дотримання персоналом посадових інструкцій (0-0-0-3)

2.19. Забезпечення своєчасного перегляду та внесення змін до посадових інструкцій (0-0-0-3)

3. Управління структурним підрозділом закладу

3.1. Наявність та відповідність затвердженого положення про структурний підрозділ (0-0-2-5)

3.2. Наявність матеріально-технічної бази структурного підрозділу відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення (0-0-0-3)

3.3. Відповідність керівника структурного підрозділу кваліфікаційним вимогам  (0-0-0-3)

3.4. Наявність затверджених планів роботи структурного підрозділу (0-0-0-3)

3.5. Виконання планів роботи структурним підрозділом (0-0-1-3)

3.6. Проведення керівником структурного підрозділу щоденних оперативних нарад, що фіксується в протоколах (0-0-0-3)

3.7. Проведення занять з медичним персоналом структурного підрозділу з питань підвищення кваліфікації (0-0-0-3)

3.8. Здійснення керівником структурного підрозділу заходів щодо участі працівників підрозділу в програмах підвищення професійної кваліфікації та перепідготовки (0-0-0-3)

3.9. Здійснення керівником аналізу роботи структурного підрозділу (0-0-2-5)

3.10. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю за поновленням матеріально-технічної бази підрозділу (0-0-1-3)

3.11. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю за дотриманням належних умов перебування пацієнтів (0-0-0-3)

3.12. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці в структурному підрозділі (0-0-0-3)

3.13. Наявність локальних клінічних протоколів (маршрутів пацієнтів) зг. з уніфікованими КП и та мед. стандартами відп. до профілю структурного підрозділу (0-0-2-5)

3.14. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю та аналізу якості медичної допомоги пацієнтам (0-0-1-3)

3.15. Здійснення керівником структурного підрозділу моніторингу передових технологій діагностики та лікування з подальшим їх упровадженням у практику (0-0-0-3)

3.16. Наявність інформації про порядок дій при невідкладних станах (0-0-0-3)

3.17. Наявність затверджених правил та інструкцій про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами (0-1-2-3)

3.18. Наявність переліку показів та порядку скеровування пацієнтів до закладів вищого рівня медичної допомоги (0-0-0-3)

3.19. Дотримання порядку скеровування пацієнтів до закладів вищого рівня медичної допомоги (0-0-0-3)

4. Права, обов’язки та безпека пацієнтів

4.1. Проведення семінарських занять з медичним персоналом закладу з питань дотримання етики та деонтології (0-0-0-3)

4.2. Проведення заходів щодо попередження зловживань працівниками закладу (0-0-0-3)

4.3. Здійснення контролю за дотриманням медичним персоналом принципів етики та деонтології (0-0-0-3)

4.4. Проведення занять з медичним персоналом щодо дотримання конфіденційності інформації про пацієнта (0-0-0-3)

4.5. Дотримання медичним персоналом принципу конфіденційності інформації (0-0-0-3)

4.6. Дотримання порядку надання інформації щодо пацієнта (0-0-0-3)

4.7. Дотримання умов зберігання інформації про пацієнта (0-0-0-3)

4.8. Дотримання процедури одержання інформованої згоди пацієнта (0-0-0-3)

4.9. Наявність затверджених правил перебування пацієнтів у закладі (0-0-0-3)

4.10. Забезпечення ознайомлення пацієнтів з правилами перебування у закладі (0-0-0-3)

4.11. Здійснення заходів щодо розгляду скарг пацієнтів (0-0-0-3)

4.12. Наявність у закладі комісії з вивчення летальних випадків (0-0-0-3)

4.13. Інформування медичного персоналу щодо результатів роботи   комісії з вивчення летальних випадків (0-0-0-3)

4.14. Проведення конференцій щодо вивчення летальних випадків (0-0-0-3)

4.15. Забезпечення обліку побічної дії лікарських засобів (0-0-0-3)

4.16. Здійснення реєстрації та розгляду лікарських помилок (0-0-0-3)

4.17. Забезпечення клінічних розглядів лікарських помилок (0-0-0-3)

4.18. Дотримання процедури одержання інформованої згоди пацієнтів про участь в експериментальних програмах (0-0-0-5)

4.19. Дотримання Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями ЛЗ, дозволених до медичного застосування, затвердженого наказом МОЗ від 27 грудня 2006 року № 898 (0-0-5-10)

4.20. Здійснення виявлення та реєстрації лікопов’язаних проблем (0-0-0-5)

4.21. Проведення клінічних розглядів лікопов’язаних проблем (0-0-0-5)

5. Медико-інформаційна служба

5.1. Наявність у закладі інформаційно-аналітичного відділу (кабінету обліку та статистики) (0-0-0-3)

5.2. Наявність порядку інформаційного забезпечення закладу щодо обсягу та періодичності (щоденна, щотижнева, щомісячна тощо) підготовки інформації (0-1-2-3)

5.3. Забезпечення інформування керівників структурних підрозділів закладу про результати аналізу даних щодо діяльності закладу (0-0-0-3)

5.4. Дотримання вимог щодо ведення звітності у сфері охорони здоров’я (0-0-2-5)

5.5. Дотримання термінів подання звітності в сфері охорони здоров’я (0-0-0-3)

5.6. Наявність у закладі інформаційних програм (“Стаціонар”, “Поліклініка” тощо) (0-0-1-3)

5.7. Наявність інформаційної мережі “Інтернет” (0-0-0-3)

6. Метрологічне забезпечення

6.1. Наявність посади інженера з метрології (0-0-2-3)

6.2. Відповідність інженера з метрології кваліфікаційним вимогам (0-0-0-3)

6.3. Наявність питань з метрологічного забезпечення в посадовій інструкції (функціональних обов’язках) відповідальної особи з метрології (0-0-0-3)

6.4. Наявність повного переліку засобів вимірювальної техніки (0-0-2-5)

6.5. Наявність затвердженого керівником закладу та погодженого з тер. органами відп. уповнов. ЦОВВ переліку засобів вимір. техніки, що переб. в експл-ї та підл-ть повірці (0-0-2-5)

6.6. Забезпечення повірки засобів вимірювальної техніки (0-0-2-5)

6.7. Забезпечення метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки (0-0-2-5)

6.8. Дотримання процедури переведення на зберігання засобів вимірювальної техніки, що тимчасово не використовуються у роботі (0-0-2-5)

6.9. Забезпечення закладу нормативними документами з питань метрології (0-0-2-5)

6.10. Участь інженера з метрології (відпов. особи з метр-го забезпечення) в проведенні робіт щодо забезп. закладу засобами вимірювальної техніки (0-0-0-3)

6.11. Забезпечення атестації клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій закладу (0-0-10-30)

6.12. Забезпечення атестації лабораторій на всі види досліджень (вимірювань), що проводяться в лабораторіях (0-0-0-30)

7. Санітарно-епідемічне благополуччя

7.1. Проведення у закладі протиепідемічних заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (0-0-3-10)

7.2. Наявність інформації щодо здійснення контролю за дотриманням сан-гігієнічного та протиепідемічного режиму державною санітарно-епідеміологічною службою (0-0-2-3)

7.3. Наявність затвердженого та узгодженого плану дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій (0-0-2-5)

7.4. Забезпечення закладу миючими та дезінфікуючими засобами, дотримання вимог щодо їх зберігання (0-0-0-5)

7.5. Наявність регламентів (інструкцій) та облікової документації щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів (0-0-2-5)

7.6. Дотримання вимог щодо використання миючих та дезінфікуючих засобами. (0-0-0-5)

7.7. Забезпечення медичного персоналу санітарним одягом та засобами індивідуально захисту відповідно до вимог законодавства (0-0-2-5)

7.8. Проведення занять з медичним персоналом щодо правил миття й знезараження рук (0-0-0-3)

7.9. Наявність інструкції щодо правил миття й знезараження рук (0-0-0-3)

7.10. Наявність умов для миття й знезараження рук (0-0-0-3)

7.11. Дотримання правил миття й знезараження рук (0-0-0-3)

7.12. Наявність у закладі комісії з інфекційного контролю (0-0-0-3)

7.13. Дотримання вимог щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю (0-0-0-3)

7.14. Наявність затверджених інструкцій та методичних рекомендацій щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції (0-0-0-5)

7.15. Здійснення мікробіологічного моніторингу епідеміологічно значимих об’єктів лікарняного середовища (0-0-2-3)

7.16. Здійснення контролю за бактеріологічним складом повітряного середовища в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи (0-0-0-5)

7.17. Здійснення контролю за якістю заходів дезінфекції епідеміологічно значимих об’єктів в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи (0-0-0-10)

7.18. Дотримання вимог щодо проведення профілактичних медичних оглядів працівниками закладу (0-0-0-5)

7.19. Забезпечення закладу білизною, дотримання вимог щодо зберігання та якості прання білизни (0-0-1-3)

7.20. Забезпечення стерилізаційним обладнанням (0-0-0-5)

7.21. Дотримання вимог щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення (0-0-1-3)

7.22. Дотримання вимог щодо передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення (0-0-1-3)

7.23. Дотримання санітарних норм і правил щодо площ та розташування приміщень закладу (0-0-2-3)

7.24. Дотримання санітарних норм і правил щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення (0-0-1-3)

7.25. Дотримання санітарних норм і правил щодо холодного та гарячого водопостачання (0-0-2-3)

7.26. Наявність ефективної системи каналізації (0-0-0-3)

7.27. Дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів (0-0-0-3)

7.28. Дотримання санітарних норм і правил щодо своєчасності та безпечності утилізації біологічно шкідливих матеріалів (0-0-0-3)

7.29. Наявність системи опалення (0-0-0-3)

7.30. Ефективність роботи системи вентиляції (0-0-1-3)

7.31. Відповідність природного та штучного освітлення приміщень їх функціональному призначенню (0-0-0-3)

7.32. Наявність дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби на перепланування та зміну функціонального призначення приміщень закладу (0-0-0-3)

7.33. Дотримання санітарних норм і правил щодо розташування харчоблоку та буфетних приміщень (0-0-2-3)

7.34. Дотримання санітарних норм і правил щодо обладнання, інвентарю, посуду і тари харчоблоку та буфетних приміщень (0-0-5-10)

7.35. Дотримання санітарних норм і правил щодо транспортування, приймання та зберігання харчової сировини та продуктів харчування (0-0-0-3)

7.36. Дотримання санітарних норм і правил щодо виробництва харчових продуктів у закладі (0-0-0-3)

7.37. Дотримання вимог щодо складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням (0-0-2-3)

7.38. Дотримання вимог щодо проведення бракеражу готової продукції та відбору і зберіганню добових проб (0-0-0-3)

7.39. Проведення систем-го контролю за дотриманням вимог щодо постачання пацієнтам доброякісних і безпечних харчових продуктів з док-ним підтвердженням (0-0-0-3)

7.40. Дотримання вимог щодо безпеки харчування дітей до 1 року (0-0-0-3)

7.41. Дотримання вимог щодо допуску до роботи працівників харчоблоку та роздавальних (0-0-1-3)

8. Охорона праці

8.1. Наявність та укомплектованість посади спеціаліста з охорони праці (0-0-0-3)

8.2. Відповідність спеціаліста з охорони праці кваліфікаційним вимогам (0-0-0-3)

8.3. Наявність затверджених інструкцій з охорони праці для працівників закладу (0-0-2-3)

8.4. Проходження керівниками закладу та особами, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, навчань та перевірки знань з питань охорони праці (0-0-2-3)

8.5. Призначення відповідальних осіб з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту і протипожежного захисту (0-0-0-3)

8.6. Наявність у колективному договорі питань з охорони праці (0-0-0-3)

8.7. Проведення протипожежних інструктажів (вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового) (0-0-0-3)

8.8. Наявність та відповідність журналів обліку пров-ня вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів, опер. контролю, обліку нещ. випадків, виробн. травматизму, ДТП, протипожежних інструктажів і пожеж у закладі (0-0-2-5)

8.9. Проведення атестації робочих місць (0-0-0-5)

8.10. Забез-ня служби екстреної мед. допомоги, пологового будинку, від-ня для новонароджених, операційних, реанімації, швидкої допомоги, банку крові тощо аварійним освітленням, опаленням і водопостачанням (0-0-0-10)

8.11. Забезпечення закладу медичними газами (киснем) (0-0-0-3)

8.12. Наявність та відповідність ведення обліково-гаражної документації (0-0-1-3)

8.13. Проведення передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв (0-0-0-3)

8.14. Наявність та відповідність інструкції про заходи протипожежної безпеки (0-0-1-3)

8.15. Наявність функціонуючих установок пожежної сигналізації (0-0-1-3)

8.16. Наявність пожежних гідрантів на території закладу (0-0-0-3)

8.17. Наявність пожежно-технічної комісії та положення про її роботу (0-0-1-3)

9. Вимоги та експлуатація будівель і споруд закладу охорони здоров’я

9.1. Наявність та укомплектованість посади інженера (техніка) з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем (0-0-0-3)

9.2. Відповідність інженера (техніка) з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем кваліфікаційним вимогам (0-0-0-3)

9.3. Призначення відповідальної особи з питань експлуатації будівель та споруд (0-0-0-3)

9.4. Відповідність будівель та споруд закладу вимогам Державних будівельних норм України “Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я”. ДБН В.2.2-10-2000 (далі – ДБН) (0-0-5-30)

9.5. Дотримання норм експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем (0-0-0-3)

9.6. Наявність планів ремонту будівель, споруд, інженерних мереж і систем (0-0-0-3)

9.7. Наявність та своєчасність ведення документації з питань експлуатації будівель та споруд і проведення оглядів у весняно-осінній періоди (0-0-1-3)

9.8. Наявність пандусів, функціонуючих пасажирських та вантажних (лікарняних) ліфтів (0-0-0-10)

9.9. Забезпечення своєчасного інформування головного лікаря про аварійні ситуації (0-0-0-5)

9.10. Здійснення контролю за ефективним споживанням паливно-енергетичних ресурсів (0-0-0-3)

9.11. Наявність освітлення, опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції, внутрішньолікарняних доріжок, сміттєзбірників тощо у спорудах немедичного призначення (господарські, допоміжні тощо) і на території закладу (0-0-0-5)

9.12. Забезпечення служб та відділень закладу внутрішнім і зовнішнім телефонним зв’язком (0-0-0-5)

10. Якість лікувально-профілактичної допомоги

10.1. Проведення поточного збору інформації щодо діяльності закладу (підрозділу) з документальним підтвердженням (0-0-0-3)

10.2. Здійснення аналізу роботи закладу щодо якості надання медичної допомоги (0-0-0-3)

10.3. Проведення оцінки ефективності застосованих заходів з усунення недоліків у роботі закладу (0-0-0-3)

10.4. Інформування персоналу про результативність вжитих заходів щодо усунення недоліків у роботі закладу (підрозділу) (0-0-0-3)

10.5. Наявність затверджених критеріїв оцінки якості надання медичної допомоги (0-0-3-10)

10.6. Наявність бази даних щодо лікувального процесу (0-0-1-3)

10.7. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику чисельності прикріпленого населення на лікарській дільниці (0-0-0-3)

10.8. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику частоти госпіталізації населення, що обслуговується закладом (підрозділом) ПМСД в розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.9. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику частоти звернень пацієнтів до швидкої допомоги в розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.10. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику частоти звернень до спеціалістів у розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.11. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення жінок обстеженнями на предмет виявлення раку молочної залози (0-0-0-3)

10.12. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення жінок обстеженнями на предмет виявлення раку шийки матки з контролем цитологічного мазка (0-0-0-3)

10.13. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення дорослого (окремо) і дитячого населення щепленнями (0-0-0-3)

10.14. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику розходжень амбулаторних і клінічних діагнозів (0-0-0-3)

10.15. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику щорічної летальності онкологічних хворих (0-0-0-3)

10.16. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків смерті дітей першого року життя у розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.17. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків дитячої смертності (старше 1 року) у розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.18. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків смерті в активному віці (до 65 років) у розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.19. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків первинної інвалідності у розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.20. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику кількості пацієнтів, які змінили лікаря первинної ланки протягом року у розрізі дільниць (0-0-0-3)

10.21. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику обігу ліжка (0-0-0-3)

10.22. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику виконання ліжко-дня (0-0-0-3)

10.23. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику оперативної активності за кожною нозологічною формою (0-0-0-3)

10.24. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику середнього часу перебування на ліжку (загальний, доопераційний, післяопераційний) (0-0-0-3)

10.25. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику повторних госпіталізацій як наслідок ускладнень після первинних госпіталізацій (0-0-0-3)

10.26. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику післяопераційних ускладнень (0-0-0-3)

10.27. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику летальності (загальної, післяопераційної) (0-0-0-3)

10.28. Наявність та від-ть середньостат. по Україні показнику розходжень клінічних і патолого-анатомічних діагнозів за основним захвор-м у багатопрофільних лікарнях (0-0-0-3)

10.29. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику кількості скарг хворих (0-0-0-3)

10.30. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику спалахів госпітальної інфекції (0-0-0-3)

10.31. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику необґрунтованих госпіталізацій (0-0-0-3)

10.32. Здійснення аналізу бази даних керівником закладу (0-0-1-3)

10.33. Здійснення керівником закладу заходів щодо підвищення якості надання медичної допомоги (0-0-2-5)

10.34. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику взяття на диспансерний облік усіх ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які проживають на закріпленій території (0-0-0-3)

10.35. Наявність та відповідність середньостатист-му по Україні показнику охоплення антиретровірусною терапією усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які її потребують та проживають на закріпленій території (0-0-0-3)

10.36. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику утримання на антиретровірусній терапії через 12, 24, 48 місяців (0-0-0-3)

11. Первинна медико-санітарна допомога

11.1. Розташування закладу ПМСД забезпечує доступність населення до медичної допомоги. (0-0-0-3)

11.2. Наявність та відповідність у закладі системи реєстрації пацієнтів (реєстратура, картотека тощо) (0-0-0-3)

11.3. Наявність необхідних приміщень у закладі відповідно до ДБН (0-0-0-3)

11.4. Забезпеченість закладу діагностичним обладнанням та виробами медичного призначення відповідно до табеля оснащення (0-0-0-3)

11.5. Забезпеченість твердим та м’яким інвентарем відповідно до табеля оснащення (0-0-0-3)

11.6. Забезпеченість лікарськими засобами, виробами медичного призначення та дезінфікуючими засобами для надання визначеного обсягу медичної допомоги (0-0-0-3)

11.7. Наявність та відповідність засобів для фізіотерапевтичної реабілітації хворих відповідно до табеля оснащення (0-0-0-3)

11.8. Наявність спеціалізованих автомобілів та інших транспортних засобів відповідно до табеля оснащення (0-0-0-3)

11.9. Наявність інформації для санітарно-просвітньої роботи і пропаганди здорового способу життя (0-0-0-3)

11.10. Забезпеченість закладу лікарями, які пройшли спеціалізацію із загальної практики – сімейної медицини відповідно до кількості прикріпленого населення (0-0-0-3)

11.11. Наявний графік роботи лікарів закладу (підрозділу) ПМСД (0-0-0-3)

11.12. Надання медичної допомоги всім віковим групам населення (дітям  від 0 до 18 років та дорослим) (0-0-5-10)

11.13. Відповідність обсягу надання медичної допомоги лікарями закладу виду лікувально-профілактичної допомоги (0-0-2-3)

11.14. Відповідність обсягу надання медичної допомоги молодших спеціалістів з медичною освітою закладу виду лікувально-профілактичної допомоги (0-0-0-3)

11.15. Надання в закладі невідкладної медичної допомоги в межах компетенції медичного персоналу закладу (0-0-0-3)

11.16. Планування та проведення динамічного нагляду за контингентом населення, що обслуговується, для виявлення факторів ризику і латентних форм захворювання (0-0-5-10)

11.17. Планування та проведення щеплень дитячому та дорослому населенню (окремо) (0-0-2-5)

11.18. Проведення консультацій з питань планування сім’ї із записом у медичній карті амбулаторного хворого (0-0-0-3)

11.19. Проведення диспансерного нагляду і спостереження осіб з важкою соматичною патологією (0-0-2-5)

11.20. Наявність інформації щодо співпраці зі службою планування сім’ї, ведення реєстру жінок репродуктивного віку з важкими соматичними захворюваннями, при яких вагітність загрожує життю жінки (0-0-0-3)

11.21. Визначення кожним лікарем необхідного обсягу діагностичних та лікувальних процедур з відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого (0-0-0-3)

11.22. Встановлення кожним лікарем клін-го діагнозу з подальш. визнач-м рівня надання мед. доп-ги (амб., стац. чи в дом-х умовах) з відп-м записом у медичній карті (0-0-0-3)

11.23. Наявність затверджених показів та порядку скерування до вищих рівнів надання медичної допомоги (0-0-0-3)

11.24. Наявність інформації щодо організації лікарем ПМСД надання медичної допомоги вищих рівнів (спеці-ї амбулаторної та стац-ї) пацієнтам з території обслуговування (0-0-0-3)

11.25. Наявність налагодженої системи одержання медичним персоналом ПМСД інформації про результати консультацій, обстежень та лікування пацієнтів в інших медичних закладах (0-0-0-3)

11.26. Виконання лікарем ПМСД рекомендацій профільних спеціалістів, наданих хворим при виписці із стаціонару, що документально підтверджуються (0-0-0-3)

11.27. Наявність інформації щодо надання медичної допомоги на дому (0-0-0-3)

11.28. Наявність інформації щодо надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару (0-0-0-3)

11.29. Відповідність навантаження лікаря ПМСД при наданні стаціонарної допомоги на дому при виділенні окремої посади (12 – 14 хворих на день) (0-0-0-3)

11.30. Відповідність навантаження лікаря денного стаціонару ПМСД при виділенні окремої посади (20 – 25 хворих на день) (0-0-0-3)

11.31. Виконання в закладі ПМСД затвердженого мінімального переліку параклінічних обстежень (0-0-0-3)

11.32. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо анамнезу життя та анамнезу хвороб (0-0-0-3)

11.33. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо проходження планових клінічних оглядів (0-0-0-3)

11.34. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо призначень діагностичних досліджень та їх результати (0-0-0-3)

11.35. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо діагнозу (попередній та/або заключний) результатів лікування  (0-0-0-3)

11.36. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих листка заключних діагнозів (0-0-0-3)

11.37. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих витягів з карт стаціонарного лікування (0-0-0-3)

11.38. Наявність інформації щодо проведення щорічної оцінки діяльності закладу ПМСД щодо підтримки грудного вигодовування (0-0-0-3)

11.39. Наявність інформації щодо виконання 11 принципів підтримки грудного вигодовування (0-0-0-3)

11.40. Наявність інформації щодо дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока (0-0-0-3)

12. Служба екстреної медичної допомоги

12.1. Забезпечення цілодобового функціонування служби екстреної медичної допомоги (далі-служба) (0-0-0-3)

12.2. Забезпеченість служби спеціально обладнаним автомобілем (автомобілями) швидкої допомоги і медичним персоналом (0-0-0-3)

12.3. Відповідність автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування встановленому стандарту (0-0-3-10)

12.4. Відповідність оснащення бригад (пунктів) швидкої медичної допомоги затвердженому переліку (0-0-3-10)

12.5. Наявність порядку взаємодії служби швидкої медичної допомоги зі стаціонарами території обслуговування (0-0-0-3)

12.6. Наявність порядку взаємодії служби швидкої медичної допомоги з амбулаторно-поліклінічними закладами території обслуговування (0-0-0-3)

12.7. Наявність порядку надання допомоги потерпілим і хворим при стихійних лихах, катастрофах та надзвичайних ситуаціях (0-0-0-3)

12.8. Дотримання вимог щодо часу доїзду на виклик (0-0-0-3)

12.9. Відповідність ведення облікової документації в підрозділах служби екстреної медичної допомоги (0-0-0-3)

13. Амбулаторно-поліклінічна допомога

13.1. Наявність у реєстратурі інформації щодо розкладу прийому спеціалістами закладу та чергування медичного персоналу (0-1-2-3)

13.2. Наявність у реєстратурі та відповідність ведення журналів виклику лікарів (0-1-2-3)

13.3. Наявність у реєстратурі інформації щодо керівників закладу та вищих посадових осіб галузі (0-0-0-3)

13.4. Дотримання вимог щодо оформлення облікової та іншої документації на кожного пацієнта (0-1-2-5)

13.5. Відповідність ведення медичних карт амбулаторного хворого (0-0-3-10)

13.6. Відпов-ть кільк-ті та оснащення кабінетів прийому лікарів та діагн-х кабінетів к-ті населення, що обслуговується амб.-пол-м закладом (підрозділом) (для державної та комунальної форм власності) (0-0-5-10)

13.7. Наявність порядку скерування пацієнтів на складні діагностичні обстеження до найближчого діагностичного центру (0-0-0-3)

13.8. Наявність в амбулаторно-поліклінічному закладі (підрозділі) фізіотерапевтичного відділення (кабінету) (0-0-0-3)

13.9. Виконання принципів підтримки грудного вигодовування (0-0-0-3)

13.10. Дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока (0-0-0-3)

13.11. Наявність відділення (кабінету) медико-соціальної допомоги дітям та молоді та здійснення діяльності відповідно до критеріїв ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо дружнього підходу до молоді (0-0-0-3)

13.12. Дотримання вимог щодо створення та діяльності комісії з проведення медичних оглядів (0-0-2-5)

13.13. Наявність затвердженого та погодженого плану-графіка проведення попереднього (періодичних) медичного огляду (0-0-2-5)

13.14. Наявність заключних актів за результатами проведеного періодичного медичного огляду (0-0-2-5)

13.15. Дотримання вимог щодо створення комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (0-0-0-3)

13.16. Наявність нормативно-правових актів, що регламентують роботу комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (0-0-0-3)

13.17. Наявність інформації щодо порядку проходження медичного огляду водіями (кандидатами у водії), прізвищ лікарів-членів комісії та графіка роботи комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (0-0-2-5)

13.18. Відповідність ведення журналів комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (0-1-2-3)

13.19. Наявність у картках медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) паспортних даних та фотокартки (0-0-2-5)

13.20. Наявність у картках медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) результатів загального аналізу крові та сечі, аналізу крові на рівень цукру, кардіограми (0-0-2-5)

13.21. Наявність доданих до карток медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) сертифіката профілактичного наркологічного огляду та медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (0-0-2-5)

13.22. Наявність записів про огляд усіх членів комісії, включаючи анамнез, скарги та результати огляду, висновок голови комісії із зазначенням категорії транспортного засобу та терміну, на який видається довідка, серії та номера виданої довідки (0-0-0-5)

13.23. Відповідність приміщень для роботи лікарів-членів комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів ДБН та санітарним нормам і правилам (0-1-2-3)

13.24. Відповідність вимогам щодо оснащення кабінетів лікарів-членів комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (0-0-0-3)

13.25. Наявність умов для зберігання бланків суворого обліку та номерної печатки комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (0-0-0-3)

13.26. Наявність у закладі кабінету «Довіра» як самостійного структурного підрозділу (0-0-0-5)

13.27. Дотримання штатного розпису кабінету «Довіра» (0-0-0-5)

13.28. Укомплектованість посад кабінету «Довіра» (0-0-0-5)

13.29. Наявність документального підтвердження проходження працівниками кабінету «Довіра» курсів ТУ з питань консультування і тестування на ВІЛ у вищих мед. навчальних закладах післядипломної освіти (0-0-0-5)

13.30. Наявність у кабінеті «Довіра» умов для призначення антиретровірусної терапії та проведення моніторингу її ефективності (0-0-5-10)

13.31. Наявність документального підтвердження проходження працівниками кабінету «Довіра» курсів ТУ з питань лікування ВІЛ-інфекції, у тому числі антиретровірусної терапії, у вищих мед. навч. закладах ПО (0-0-0-5)

13.32. Наявність у закладі умов для забору та транспортування біологічного матеріалу для лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності антиретровірусної терапії (0-0-0-5)

14. Стаціонарна допомога

14.1 Встановлення клінічного діагнозу та призначення обстежень відповідно до затверджених МОЗ стандартів, клінічних протоколів, про що робляться записи в медичній карті стаціонарного хворого (0-0-0-3)

14.2 Встановлення клінічного діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (далі – МКХ-10) (0-0-0-3)

14.3. Проведення щоденного огляду пацієнта із записом про динаміку захворювання у медичній карті та коригування призначень (за потреби) (0-0-0-3)

14.4. Наявність оформленого детального етапного епікризу в медичній карті при переміщенні пацієнта до інших підрозділів закладу (0-0-0-3)

14.5. Наявність та відповідність стандартам, затвердженим у підрозділі, плану обстеження та лікування для кожного пацієнта (0-0-0-3)

14.6. Наявність інф-ії щодо скликання консиліумів у разі скл. перебігу хвороби та у важких випадках адм-єю відд-ня під голов. заст. гол. лікаря, який курує п-л, виконання рішення консиліуму лікуючим лікарем (0-0-0-3)

14.7. Наявність у медичній карті стаціонарного хворого листка лікарських призначень, температурного листка (згідно з встановленою формою МОЗ України), які належним чином заповнюються (0-0-0-3)

14.8. Наявність у відділенні непрофільних хворих (0-0-0-3)

14.9. Відповідність середньої тривалості перебування хворого на ліжку середньому показнику по Україні (0-0-0-3)

15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація)

15.1. Проведення в повному обсязі  обстеження хворих на планове оперативне втручання на догоспітальному етапі (0-0-0-3)

15.2. Наявність затвердженого розкладу усіх планових оперативних втручань із зазначенням необхідної інформації (0-0-0-3)

15.3. Наявність у відділенні обладнаної(го) операційної (операційного блоку) (0-0-0-3)

15.4. Наявність результатів перевірок санітарно-епідеміологічної служби (0-0-0-3)

15.5. Наявність результатів контрольних змивів (0-0-0-3)

15.6. Наявність обладнання для проведення гемотрансфузій (сироватки, приладів для визначення груп крові, обладнання для проведення необхідних проб на сумісність) (0-0-0-3)

15.7. Наявність у медичній карті стаціонарного хворого запису анестезіолога про огляд пацієнта перед оперативним втручанням (0-0-0-3)

15.8. Наявність інформації щодо об’єктивного стану хворого в медичній карті стаціонарного хворого огляду анестезіолога (0-0-0-3)

15.9. Проведення аналізу результатів обстежень анестезіологом (не пізніше ніж за 12 годин) до планового оперативного втручання (0-0-0-3)

15.10. Здійснення перевірки анестезіологом робочого стану та стерильності устаткування безпосередньо перед операцією (0-0-0-3)

15.11. Наявність післяопераційних палат для перебування хворих (0-0-0-3)

15.12. Здійснення лікарського контролю у післяопераційному періоді (0-0-0-3)

15.13. Проведення сестринського догляду в післяопераційному періоді (0-0-0-3)

15.14. Здійснення заходів щодо  профілактики інфекційних ускладнень (0-0-0-3)

15.15. Наявність інф-ї щодо рез-в патогістологічних та цитологічних досл-нь видалених тканин у медкарті стац-го хворого із зазн-м дати і номера досл-ня, прізвища виконавців, а також у витягу із медичної карти (0-0-0-3)

15.16. Проведення оперативного втручання у призначений час (0-0-0-3)

15.17. Здійснення заходів щодо підготовки пацієнта до оперативного втручання (0-0-0-3)

15.17. Дотримання терміну перебування оперованого хворого в післяопераційній палаті (0-0-0-3)

15.19. Проведення повторних оперативних втручань (за винятком запланованих) (0-0-0-3)

15.20. Наявність хірургічних інфекційних ускладнень (0-0-0-3)

15.21. Наявність післяопераційних ускладнень (інфаркт міокарда, кровотеча, гематома, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії, інсульт тощо) (0-0-0-3)

15.22. Наявність летальних випадків як наслідків оперативного втручання (0-0-0-3)

15.23. Наявність у відділенні інтенсивної терапії медичного обладнання, у тому числі лабораторного, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення (0-0-1-3)

15.24. Проведення заходів щодо знеболення при проведенні оперативних втручань у дітей (0-0-0-3)

16. Служба материнства та дитинства

16.1. Наявність окремого приміщення для гардероба співробітників та відвідувачів (0-0-0-3)

16.2. Наявність акушерського приймально-оглядового відділення (0-0-0-5)

16.3. Наявність акушерського відділення (0-0-0-3)

16.4. Наявність індивідуальних пологових залів (0-0-0-3)

16.5. Наявність індивідуальних пологових палат (0-0-0-3)

16.6. Наявність сімейних пологових палат (0-0-0-3)

16.7. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері і новонародженого (0-0-0-3)

16.8. Наявність гінекологічного відділення (0-0-0-3)

16.9. Наявність відділення (палати) патології вагітності (0-0-0-3)

16.10. Наявність анестезіологічного відділення (палати) з ліжками інтенсивної терапії для жінок (0-0-0-3)

16.11. Наявність операційного блоку (0-0-0-3)

16.12. Наявність відділення (палати) інтенсивної терапії  новонароджених (0-0-0-3)

16.13. Наявність відділення (палати)  для неонатального догляду (0-0-0-3)

16.14. Наявність відділення трансфузіології (0-0-0-3)

16.15. Наявність приміщення для зберігання та розведення вакцин (0-0-0-3)

16.16. Наявність приміщення для приготування багатокомпонентних розчинів для внутрішньовенних ін’єкцій (0-0-0-3)

16.17. Наявність палат із санвузлом (не менше однієї) з окремим входом для госпіталізації роділь та породіль з інфекційними захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів (0-0-0-3)

16.18. Дотримання штатного розпису щодо укомплектованості пологового будинку (акушерського та гінекологічного відділень) необхідною кiлькістю медичного персоналу (0-0-0-3)

16.19. Наявність окремого приймального відділення (приймально-оглядового відділення) в акушерському відділенні (0-0-0-3)

16.20. Проведення конф-й з розгляду кожного випадку материнської смерті, до участі в яких адміністрація залучає провідних спеціалістів відділень (0-0-0-3)

16.21. Наявність інформації щодо проведення кюретаж-біопсій цервікального каналу та біопсій шийки матки (за показами) (0-0-0-3)

16.22. Проведення аналізу відповідності сучасним вимогам рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з прееклампсією та еклампсією (0-0-0-3)

16.23. Проведення аналізу відповідності сучасним вимогам рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з випадками розриву матки (0-0-0-3)

16.24. Проведення аналізу відповідності сучасним вимогам рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з геморагічним шоком (0-0-0-3)

16.25. Наявність у закладу статусу “Лікарня, доброзичлива до дитини” (0-0-0-3)

16.26. Наявність інформації в історії пологів та обмінній картці щодо партнерських пологів (не менше 70 %) від загальної кількості (0-0-0-3)

16.27. Наявність інформації щодо обґрунтованості знеболення під час пологів (0-0-0-3)

16.28. Наявність та відповідність визначення біофізичного профілю плода (0-0-0-3)

16.29. Наявність та відповідність ведення партограм (ф.096/о) (0-0-0-3)

16.30. Обґрунтованість операції кесарів розтин (0-0-0-3)

16.31. Здійснення організації оперативної діяльності в акушерському та гінекологічному стаціонарах (0-0-0-3)

16.32. Призначення контрацепції у післяабортному періоді (0-0-0-3)

16.33. Проведення заходів з попередження передачі ВІЛ від матері до дитини (0-0-0-3)

16.34. Проведення систематичного аналізу інфекційних ускладнень пологів (0-0-0-3)

16.35. Проведення систематичного аналізу перинатальної смертності (0-0-0-3)

16.36. Проведення систематичного аналізу пологового травматизму (0-0-0-3)

16.37. Забезпеченість відділень у достатній кількості кров’ю та кровозамінниками (0-0-0-3)

16.38. Забезпеченість запасом медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги (0-0-0-3)

16.39. Проведення систематичного аналізу відповідності клінічному протоколу діагностики, лікування та клінічного результату кожного випадку ведення недоношених (0-0-0-3)

16.40. Проведення систематичного детального аналізу випадків смерті новонародженого при вазі понад 500 г (0-0-0-3)

16.41. Дотримання Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, встановлення критеріїв життєздатності та живонародженості (0-0-0-3)

16.42. Проведення систематичного аналізу кожного випадку тяжкого стану новонародженого та випадків смерті новонародженого на клінічних конференціях за участю провідних спеціалістів відділень (0-0-0-3)

16.43. Дотримання 10 кроків “теплового ланцюжка” в акушерських стаціонарах (0-0-0-3)

16.44. Дотримання вимог з профілактики гіпотермії новонароджених в акушерських та неонатологічних стаціонарах (0-0-0-3)

16.45. Наявність умов для проведення реанімації новонародженого (0-0-0-3)

16.46. Наявність та відповідність ведення необхідної облікової та звітної документації (0-0-0-3)

17. Реабілітація

17.1. Наявність персональних планів реабілітаційних заходів для кожного хворого (0-0-0-3)

17.2. Дотримання вимог щодо внесення змін до персональних планів реабілітаційних заходів (0-0-0-3)

18. Параклінічні служби

18.1. Укомплектованість рентгенологічного відділення (кабінету) відповідно до затвердженого переліку обстежень (0-0-0-3)

18.2. Наявність санітарного(их) паспорта(ів) рентгенологічного(их) кабінету(ів) (0-0-1-3)

18.3. Наявність контрольно-технічних(ого) журналів(у) (0-0-1-3)

18.4. Наявність журналу обліку інструктажу персоналу категорії А (0-0-0-3)

18.5. Наявність працюючої припливно-витяжної з механічним спонуканням вентиляції у рентгенологічному відділенні (кабінеті) (0-0-0-3)

18.6. Відповідність санітарним нормам і правилам складу та площ приміщень рентгенологічного/радіологічного відділення (кабінету) (0-0-0-3)

18.7. Наявність засобів індивідуального захисту у співробітників рентгенологічного/радіологічного відділення (кабінету) (0-0-1-3)

18.8. Дотримання санітарних норм і правил щодо користування засобами індивідуального захисту (0-0-0-3)

18.9. Дотримання санітарних норм і правил щодо проведення індивідуального дозиметричного контролю осіб категорії А (0-0-0-3)

18.10. Наявність переліків діагн-х обстежень та лікувальних процедур у відд-х параклінічної служби (рентген. відділення, ендоскопії,  функціональної діагностики, фізіотерапевтичне,  ЛФК, масажу тощо) (0-0-1-3)

18.11. Дотримання вимог щодо призначення фізіотерапевтичних процедур (0-0-0-3)

18.12. Відповідність оснащення відділень параклінічної служби (відділення ендоскопії, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичне відділення, кабінети ЛФК, масажу тощо) табелю матеріально-технічного оснащення (0-0-1-3)

18.13. Наявність та відповідність переліку діагностичних обстежень та лікувальних процедур інструкцій, методик (технологічних карт) їх проведення (0-0-1-3)

18.14. Дотримання вимог щодо ведення обліку діагностичних обстежень та лікувальних процедур (0-0-0-3)

19. Лабораторна діагностика (для закладів охорони здоров’я, до структури яких входять клініко-діагностичні та інші вимірювальні лабораторії)

19.1. Наявний затверджений перелік лабораторних досліджень, які виконуються у закладі (0-0-2-5)

19.2. Відповідність переліку лабораторних досліджень виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом, та вимогам стандартів лікування і клінічним протоколам (0-0-2-5)

19.3. Відповідність оснащення клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій переліку лабораторних досліджень (0-0-2-5)

19.4. Забезпечення клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій реагентами, середовищами, тест-системами та контрольним матеріалом для проведення лабораторних досліджень (0-0-2-3)

19.5. Дотримання вимог щодо використання реагентів та тест-систем при проведенні лабораторних досліджень (0-0-0-10)

19.6. Дотримання вимог щодо зберігання реагентів, середовищ, тест-систем та контрольних матеріалів (0-0-0-5)

19.7. Наявність у клініко-діагностичній та інших вимірювальних лабораторіях архіву препаратів (0-0-0-3)

19.8. Відповідність приміщень клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій ДБН та санітарним нормам і правилам (0-0-0-3)

19.9. Наявність інструкцій щодо виконання лабораторних досліджень на преаналітичному етапі (забір, транспортування, зберігання та реєстрація біологічного матеріалу) (0-0-0-3)

19.10. Дотримання інструкції щодо виконання лабораторних досліджень на преаналітичному етапі (забір, транспортування, зберігання та реєстрація біологічного матеріалу) (0-0-5-12)

19.11. Здійснення контролю регулярності перевірки та градуювання вимірювальних приладів (0-0-0-3)

19.12. Дотримання вимог щодо виконання лабораторних досліджень на аналітичному етапі (0-0-0-3)

19.13. Здійснення оцінки відповідності результатів лабораторних досліджень встановленим критеріям їх прийнятності (0-0-0-3)

19.14. Наявність дозволів державної санітарно-епідеміологічної служби на роботу з інфекцією при проведенні мікробіологічних досліджень методами імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції (0-0-0-3)

19.15. Наявність та додержання затвердженого порядку внутрішньолабораторного контролю (0-0-2-3)

19.16. Участь клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій у зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень (0-0-0-30)

19.17. Відповідність укомплектованості співробітниками клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій обсягу та переліку досліджень (0-0-2-3)

19.18. Відповідність співробітників клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій кваліфікаційним вимогам (0-0-0-3)

20. Використання ліків

20.1. Наявність та укомплектованість посади провізора (фармацевта) (0-0-0-3)

20.2. Дотримання вимог щодо призначення відповідальної особи з питань забезпечення закладу лікарськими засобами (0-0-1-3)

20.3. Наявність та доступність для ознайомлення лікарями інструкції про застосування лікарських засобів (0-0-0-3)

20.4. Наявність у провізора (фармацевта) або уповноваженої особи з питань забезпечення закладу лікарськими засобами нормативних документів щодо правил прийому, зберігання та відпуску лікарських засобів, переліків зареєстрованих лікарських засобів тощо (0-0-1-3)

20.5. Дотримання правил проведення провізором (фармацевтом) або уповноваженою особою з питань забезпечення закладу вхідного контролю якості лікарських засобів (0-0-1-3)

20.6. Дотримання правил зберігання лікарських засобів (0-0-2-5)

20.7. Наявність у закладі умов (приміщень, спеціальних меблів) для зберігання лікарських засобів відповідно до фармакологічних та токсикологічних груп (0-0-0-3)

20.8. Проведення контролю за температурою і вологістю повітря в приміщеннях для зберігання лікарських засобів (0-0-1-3)

20.9. Проведення провізором (фармацевтом) або уповноваженою особою з питань забезпечення закладу контролю за умовами зберігання лікарських засобів у відділеннях закладу (0-0-0-3)

20.10. Дотримання правил виписки, розподілу і обліку лікарських засобів (0-0-0-3)

20.11. Дотримання правил використання лікарських засобів (0-0-0-3)

20.12. Дотримання порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі (0-0-3-10)

20.13. Дотримання правил виконання лікарських призначень щодо видачі ліків (0-0-0-3)

20.14. Наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги (0-0-1-3)

20.15. Наявність у закладі локального формуляра лікарських засобів для первинної допомоги/локального формуляра закладу (0-0-3-5)

20.16. Доступність формуляра лікарських засобів для первинної допомоги/локального формуляра закладу для лікарів, що працюють у закладах (0-0-3-5)

21. Трансфузійна допомога

21.1. Дотримання вимог щодо призначення відповідальної особи з питань забезпечення закладу кров’ю та препаратами крові (0-0-1-3)

21.2. Наявність у закладі запасу крові та препаратів крові (0-0-0-3)

21.3. Дотримання вимог щодо придбання крові та препаратів крові (0-0-0-3)

21.4. Дотримання вимог щодо транспортування крові та препаратів крові із  закладу служби крові (0-0-0-3)

21.5. Дотримання вимог щодо збереження запасу крові та препаратів крові (0-0-0-3)

21.6. Здійснення контролю за поповненням запасу крові та його використанням (0-0-0-3)

21.7. Наявність облікової документації щодо використання крові та препаратів крові (0-0-0-3)

21.8. Дотримання умов щодо захисту інформації про донора та осіб, які не можуть бути донорами (0-0-0-3)

21.9. Дотримання процедури одержання інформованої добровільної згоди на виконання донації (0-0-2-3)

21.10. Наявність умов для ознайомлення з анкетою та її заповнення донорами (0-0-0-3)

21.11. Наявність інформації, яка надається донорам (0-0-2-3)

21.12. Наявність та відповідність затвердженим формам звітної документації (0-1-2-5)

21.13. Забезпечення взаємодії з відповідними територіальними службами щодо отримання інформації про захворювання осіб на інфекції (0-0-2-3)

21.14. Дотримання вимог щодо ведення карт донорів (0-0-2-3)

21.15. Наявність картотеки обліку донорів (0-0-1-3)

21.16. Наявність архіву облікових форм (0-0-0-3)

21.17. Наявність реєстру осіб, яким відмовлено в донорстві (0-0-1-3)

21.18. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу (0-0-1-3)

21.19. Відповідність випуску продуктів донорської крові затвердженому переліку у закладі переливання крові (0-0-2-3)

21.20. Відповідність маркування продуктів донорської крові затвердженим вимогам (0-0-3-5)

21.21. Наявність обладнання для стандартизації дози консервованої крові (0-0-0-3)

21.22. Здійснення контролю за можливими ускладненнями, що виникають після проведення донацій (0-0-0-5)

21.23. Дотримання вимог законодавства при проведенні карантинізації донорської плазми (0-0-0-5)

21.24. Наявність окремих приміщень та умов для зберігання компонентів донорської крові (0-0-2-3)

21.25. Достатність наявного холодильного та морозильного устаткуванням для зберігання запасу компонентів крові та проведення карантинізації плазми (0-0-2-3)

21.26. Ведення обліку руху компонентів донорської крові (0-0-2-3)

21.27. Здійснення контролю та відстеження інформації за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта та навпаки (0-0-2-3)

21.28. Відповідність заготовленої консервованої крові та її компонентів параметрам якості (0-0-2-3)

21.29. Здійснення контролю за наданням трансфузійної допомоги у відділеннях закладу (0-0-0-3)

21.30. Наявність гемотрансфузійних реакцій після проведення трансфузій (0-0-0-3)

22. Патолого-анатомічна служба

22.1. Дотримання порядку оформлення замовлення на виконання розтину та його проведення (0-0-0-3)

22.2. Дотримання порядку проведення розтину (0-0-0-3)

22.3. Дотримання порядку проведення патогістологічних досліджень (0-0-0-3)

22.4. Дотримання порядку оформлення результатів патолого-анатомічних досліджень (0-0-0-3)

22.5. Дотримання порядку оформлення результатів патогістологічних досліджень (0-0-0-3)

22.6. Дотримання вимог щодо складу та площ, утримання і експлуатації приміщень патолого-анатомічного бюро, відділення (патогістологічної лабораторії) (0-0-1-3)

22.7. Дотримання вимог щодо охороні праці, техніки безпеки при роботі в патолого-анатомічних бюро, патолого-анатомічних відділеннях (0-0-1-3)

22.8. Дотримання вимог щодо оснащення патолого-анатомічного відділення (0-0-1-3)

22.9. Наявність договору на проведення патолого-анатомічних/патогістологічних досліджень з обласним патолого-анатомічним бюро або централізованим патолого-анатомічним відділенням (0-0-0-3)

22.10. Наявність та відповідність ведення облікової та звітної документації (0-0-0-3)

22.11. Проведення прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалів з наступним заключенням у парафінові блоки (0-0-0-5)

22.12. Проведення некропсій померлих від інфекційних, онкологічних, професійних захворювань та в усіх випадках розходження клінічного та патолого-анатомічного діагнозів за основним захворюванням (0-0-0-5)

23. Комбустіологічна служба

23.1. Відповідність середньому показника госпіталізацій хворих з опіками  від загальної кількості зареєстрованих в області (від 25 % до 30 %) (0-0-0-3)

23.2. Відповідність середньому показника середньої тривалості перебування хворого на ліжку (12-14 діб) (0-0-0-3)

23.3. Відповідність середньому показника середньої площі опіків у хворих, які лікуються у відділенні (до 10-15%) (0-0-0-3)

23.4. Відповідність середньому показника середнього терміну перебування  важких хворих на ліжку до переведення в опікове відділення (від 1 до 2 діб) (0-0-0-3)

23.5. Відповідність середньому показника забезпеченості спеціалізованими ліжками дорослого та дитячого населення в області (на 10 тисяч населення від 0,25 до 0,3 ліжка) (0-0-0-3)

23.6. Відповідність середньому показника відсотка хворих з опіками, що лікувались в спеціалізованому відділенні серед числа пролікованих дітей (від 70 % до 75 %) (0-0-0-3)

23.7. Відповідність середньому показника середнього терміну перебування хворих на ліжку (для дорослих від 18 до 20 діб, для дітей від 14 до 16 діб) (0-0-0-3)

23.8. Відповідність середньому показника оперативної активності (більше 30 %) (0-0-0-3)

23.9. Відповідність середньому показнику відсотка хворих, яким проведено раннє оперативне лікування (від 30 % до 50 %) (0-0-0-3)

23.10. Відповідність середньому показника післяопераційних ускладнень (до 5-7 %) (0-0-0-3)

23.11. Відповідність середньому показника загальної летальності (для дорослих від 6 % до 8 %, для дітей до 1%) (0-0-0-3)

23.12. Відповідність середньому показнику відсотка розходжень діагнозів (клінічного і патолого-анатомічного) до 5 % (0-0-0-3)

23.13. Відповідність середньому показнику відсотка хворих з числа госпіталізованих, яким проведена хірургічна реабілітація (від 8 % до 10 %) (0-0-0-3)

23.14. Наявність інформації щодо проведення сист-го аналізу завідувачем відділення, організації надання допомоги хворим з опіками з метою виявлення недоліків та попередження виникнення у майбутньому (0-0-0-3)

24. Центри трансплантації

24.1. Проведення в повному обсязі обстеження хворих на планове оперативне втручання на догоспітальному етапі (0-0-0-3)

24.2. Наявність у центрі трансплантації лабораторії гемодіалізу та проведення плазмоферезу (0-0-0-3)

24.3. Наявність у центрі трансплантації імунологічної лабораторії та проведення контролю імуносупресії (0-0-0-3)

24.4. Наявність у центрі трансплантації виїзної групи вилучення органів (0-0-0-3)

24.5. Наявність у центрі трансплантації морфологічної лабораторії (0-0-0-3)

24.6. Наявність у центрі трансплантації підготовлених фахівців для амбулаторного спостереження за хворими (0-0-0-3)

24.7. Укомплектованість центру трансплантації медичними працівниками (0-0-0-3)

25. Медико-генетична служба

25.1. Відповідність встановленим нормативам організаційних технологій, що застосовуються міжрайонним медико-генетичним кабінетом (далі – ММГК) (0-0-0-3)

25.2. Наявність підтверджувальних документів щодо визначення напряму спеціалізації Спеціалізованого медико-генетичного центру (СМГЦ) визн-му рівню надання медико-генетичної допомоги населенню (0-0-0-3)

25.3. Забезпечення ММГК, МГК, СМГЦ та ОМГЦ медичними працівниками відповідно до штатних нормативів (0-0-0-3)

25.4. Відповідність встановленим вимогам матеріально-технічного забезпечення ММГК, МГК, СМГЦ та ОМГЦ (0-0-0-3)

25.5. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ лікувально-діагностичної та методичної діяльності в регіоні (0-0-0-3)

25.6. Ведення ММГК, МГК регіонального реєстру сімей зі спадковою патологією та вродженими вадами розвитку (0-0-0-3)

25.7. Здійснення ММГК, МГК диспансерного спостереження за сім’ями зі спадковою патологією (0-0-0-3)

25.8. Здійснення ММГК, МГК селективного скринінгу вагітних на виявлення вад розвитку плода (0-0-0-3)

25.9. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ аналізу всіх випадків мертвонародження, перинатальної та  дитячої смертності, спонтанних абортів у регіоні (0-0-0-3)

25.10. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ контролю за проведенням преконцепційної профілактики вродженої та спадкової патології в закладах охорони здоров’я регіону (0-0-0-3)

25.11. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ контролю за проведенням скринінгових програм у закладах охорони здоров’я регіону (0-0-0-3)

25.12. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ контролю за проведенням пренатальної діагностики в закладах охорони здоров’я регіону (0-0-0-3)

25.13. Здійснення ОМГЦ перевірок діяльності ММГК та МГК регіону (0-0-0-3)

25.14. Відповідність лікувально-діагностичної роботи ОМГЦ рівню надання медико-генетичної допомоги (0-0-0-3)

25.15. Відповідність заповнення ММГК, МГК та ОМГЦ повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку (0-0-0-3)

25.16. Здійснення ОМГЦ перевірок діяльності ММГК та МГК регіону (0-0-0-3)

25.17. Здійснення СМГЦ контролю діяльності та аналізу якості медико-генетичної служби в Україні за визначеним напрямом діяльності та надання звітів до МОЗ (0-0-3-10)

26. Заклади переливання крові

26.1.1. Проведення занять з медичним персоналом щодо дотримання конфіденційності інформації про донора та осіб, які не можуть бути донорами (0-0-0-3)

26.1.2. Дотримання медичним персоналом принципу конфіденційності інформації (0-0-0-3)

26.1.3. Дотримання умов щодо захисту інформації про донора та осіб, які не можуть бути донорами (0-0-0-3)

26.1.4. Дотримання процедури одержання інформованої добровільної згоди на виконання донації (0-0-2-3)

26.1.5. Наявність у закладі переливання крові умов для ознайомлення з анкетою донора та її заповнення донорами (0-0-0-3)

26.1.6. Наявність у закладі переливання крові інформації, яка надається донорам (0-0-2-3)

26.2.1. Наявність та відповідність необхідної облікової та звітної документації (0-1-2-5)

26.2.2. Забезпечення взаємодії відділу комплектування донорських кадрів з відповідними територіальними службами щодо отримання інформації про захворювання осіб на інфекції (0-0-2-3)

26.2.3. Дотримання вимог щодо ведення карт донорів (0-0-2-3)

26.2.4. Наявність картотеки обліку донорів (0-0-1-3)

26.2.5. Наявність архіву облікових форм (0-0-0-3)

26.2.6. Наявність реєстру осіб, яким відмовлено у донорстві (0-0-1-3)

26.2.7. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу (0-0-1-3)

26.2.8. Дотримання процедури одержання інформованої добровільної згоди про використання персональних даних (0-0-0-3)

26.3.1. Наявність та відповідність ведення облікової та звітної документації (0-1-2-5)

26.3.2. Відповідність випуску продуктів донорської крові затвердженому переліку у закладі переливання крові (0-0-2-3)

26.3.3. Відповідність маркування продуктів донорської крові затвердженим вимогам (0-0-3-5)

26.3.4. Наявність обладнання для стандартизації дози консервованої крові (0-0-0-3)

26.3.5. Застосування сучасних методів заготівлі плазми (0-0-1-3)

26.3.6. Застосування методу плазмаферезу при заготівлі плазми (0-1-2-3)

26.3.7. Застосування методу лейкофільтрації при виготовленні компонентів донорської крові (0-1-2-3)

26.3.8. Наявність обладнання для вірусінактивації компонентів донорської крові (0-0-0-3)

26.3.9. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу охорони здоров’я (0-0-1-3)

26.3.10. Здійснення контролю за можливими ускладненнями, що виникають після проведення донацій (0-0-0-5)

26.3.11. Наявність медичного обладнання та лікарських засобів для надання екстреної медичної допомоги донорам (0-0-2-3)

26.3.12. Наявність обладнання для заморожування плазми (температура заморожування мінус 70 °С та нижче) (0-0-0-3)

26.3.13. Дотримання вимог чинних нормативно-правових актів з питань проведення карантинізації донорської плазми (0-0-0-5)

26.3.14. Проведення контролю якості заготовленої консервованої крові та її компонентів (0-0-2-3)

26.3.15. Відповідність заготовленої консервованої крові та її компонентів параметрам якості (0-0-2-3)

26.4.1. Забезпечення щомісячного інформування керівників структурних підрозділів закладу переливання крові про результати аналізу даних щодо діяльності закладу (0-0-0-3)

26.4.2. Дотримання вимог щодо ведення звітної документації (0-0-2-3)

26.4.3. Дотримання строків подання звітності (0-0-0-3)

26.4.4. Проведення контролю за наданням трансфузійної допомоги в закладах відповідних територіальних одиниць (0-0-2-5)

26.5.1. Наявність та відповідність необхідної облікової та звітної документації (0-1-2-5)

26.5.2. Наявність окремих приміщень та умов для зберігання компонентів та препаратів донорської крові (0-0-2-3)

26.5.3. Забезпечення холодильним та морозильним устаткуванням для зберігання запасу компонентів крові та проведення карантинізації плазми (0-0-2-3)

26.5.4. Забезпечення засобами для транспортування компонентів донорської крові з дотриманням холодового ланцюга (0-0-0-3)

26.5.5. Здійснення контролю за рухом компонентів та препаратів донорської крові (0-0-2-3)

26.5.6. Дотримання вимог щодо прийому заявок від закладів, проведення обліку видачі компонентів та препаратів крові (0-0-2-3)

26.5.7. Забезпечення цілодобового відпуску компонентів та препаратів крові (0-0-0-3)

26.5.8. Здійснення контролю за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта і навпаки (0-0-2-3)

26.5.9. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу (0-0-1-3)

26.6.1. Наявність та відповідність необхідної облікової та звітної документації (0-1-2-5)

26.6.2. Відповідність оснащення відділу необхідному переліку продукції, що випускається (0-0-0-3)

26.6.3. Забезпечення бактерицидними опромінювачами для знезараження повітря виробничих приміщень (0-0-0-3)

26.6.4. Забезпечення реагентами, контрольним матеріалом та витратними матеріалами (0-0-2-3)

26.6.5. Дотримання вимог щодо зберігання реагентів та контрольних матеріалів (0-0-0-3)

26.6.6. Наявність у закладі переливання крові умов (приміщень, спеціальних меблів) для зберігання імунобіологічних препаратів (0-0-0-3)

26.6.7. Здійснення контролю за температурою і вологістю повітря в приміщеннях для зберігання імунобіологічних препаратів (0-0-2-3)

26.6.8. Наявність відокремлених зон для карантинної та відкликаної продукції (0-0-0-3)

26.6.9. Наявність технологічних регламентів на виробництво медичних імунобіологічних препаратів (0-0-5-10)

26.6.10. Наявність реєстраційних посвідчень на лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати), які виробляються закладом переливання крові (0-0-5-10)

26.6.11. Відповідність виготовленої продукції встановленим вимогам щодо стерильності, токсичності, пірогенності та фізико-хімічних властивостей (0-0-5-10)

26.6.12. Наявність протоколів виготовлення препаратів крові (0-0-5-10)

26.6.13. Наявність договору між закладом переливання крові і лабораторією зовнішнього контролю про здійснення контролю якості препаратів крові (0-0-0-3)

26.6.14. Здійснення постійного зовнішнього контролю якості препаратів крові (0-0-2-5)

26.6.15. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу переливання крові (0-0-1-3)

26.6.16. Відповідність показника виходу 10 % розчину альбуміну з одного літра плазми (0-0-2-3)

26.6.17. Проведення тестування виробничих пулів відповідно до вимог затвердженого технологічного регламенту (0-0-5-10)

27. Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

27.1. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів (0-0-0-5)

27.2. Наявність та укомплектованість посади провізора (фармацевта) (0-0-3-5)

27.3. Наявність та укомплектованість посади фтизіатра (0-0-3-5)

27.4. Наявність док-го підтвердження проходження лікарями амбулаторно-поліклінічного та стац. відділень курсів тематичного удосконалення з питань надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим (0-0-0-5)

27.5. Наявність у центрі лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції та проведення підтверджувальних досліджень (0-0-0-3)

27.6. Наявність у центрі вірусологічної та імунологічної лабораторій для проведення моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності антиретровірусної терапії (0-0-3-5)

27.7. Відповідність складських приміщень обсягам антиретровірусного лікування (0-0-0-3)

27.8. Наявність достатньої кількості холодильного обладнання для забезпечення зберігання антиретровірусних препаратів, тест-систем та архіву препаратів (0-0-0-3)

27.9. Забезпечення повного комплексу лабораторних обстежень ВІЛ- інфікованих осіб відповідно до стандартів та клінічних протоколів (0-0-5-10)

27.10. Дотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом відповідно до Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах (0-0-0-3)

27.11. Наявність умов для проведення екстреної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ, у тому числі медикаментозної, населенню та медичним працівникам, здійснення диспансерного нагляду за постраждалими (0-0-0-3)

27.12. Забезпечення центру нормативно-правовими актами з питань ВІЛ/СНІДу (0-0-0-3)

27.13. Здійснення щомісячного аналізу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за віком та статтю (0-0-3-5)

27.14. Здійснення моніторингу профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та аналізу його результатів у регіоні (0-0-0-3)

27.15. Забезпечення функціонування у повному обсязі програмного комплексу реєстрації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб (0-0-1-3)

27.16. Наявність затвердженого положення про регіональну систему моніторингу та оцінки виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та регіонального плану моніторингу і оцінки (0-0-0-3)

27.17. Здійснення щоквартального аналізу якості антиретровірусної терапії (0-0-1-3)

27.18. Здійснення розгляду випадків смерті ВІЛ-інфікованих осіб (0-0-1-3)

27.19. Наявність документ-го підтвердження постконтактної профілактики, профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, епідеміологічного нагляду та надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим (0-0-1-3)

27.20. Наявність регіонального Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, звітів щодо його виконання (0-0-3-5)

27.21. Наявність документального підтвердження взаємодії з регіональною радою з ТБ/ВІЛ (плани роботи та засідань, протокольні рішення, реагування на рішення) (0-0-0-3)

27.22. Наявність у центрі функціонуючих електронних інструментів планування та обліку антиретровірусних препаратів (0-0-1-3)

27.23. Проведення у центрі замісної підтримувальної терапії (0-0-0-10)

27.24. Дотримання вимог щодо діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом, у ВІЛ-інфікованих осіб відповідно до нормативної бази (0-0-0-5)

27.25. Дотримання вимог щодо діагностики опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб відповідно до стандартів та клінічних протоколів (0-0-0-5)

27.26. Проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб (0-0-5-10)

27.27. Проведення діагностики вірусних гепатитів, лікування та лабораторного моніторингу його ефективності у ВІЛ-інфікованих осіб (0-0-5-10)

27.28. Забезпечення якісного надання передтестового та післятестового консультування пацієнтів при тестуванні на ВІЛ-інфекцію за інформованою добровільною згодою (0-0-3-5)

27.29. Забезпечення взяття на диспансерний облік всіх ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці (0-0-5-10)

27.30. Відповідність ведення форми первинної облікової документації № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою», затвердж. наказом МОЗ України від 21.03.12 № 182 (0-0-3-10)

27.31. Відп-ть ведення форми первинної облікової документації № 510-3/о «Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров’я», затвердж. наказом МОЗ України від 21.03.12 № 182 (0-0-3-10)

27.32. Наявність алгоритмів взаємодії з питань надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД між закладами І, ІІ та ІІІ рівня надання медичної допомоги (0-0-0-5)

27.33. Наявність документального підтвердження взаємодії центру з установами та організаціями у сфері боротьби із захворюванням на ВІЛ- інфекцію/СНІД (0-0-0-5)

27.34. Наявність у базі даних та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення антиретровірусною терапією усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які її потребують (0-0-0-3)

27.35. Наявність у базі даних та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення антиретровірусною терапією ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на туберкульоз (0-0-0-3)

27.36. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення антиретровірусною терапією ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків (0-0-0-3)

27.37. Наявність у базі даних та відповідність середньостатистичному по Україні показнику утримання на антиретровірусній терапії через 12, 24, 48 місяців (0-0-0-3)